Thông số kỹ thuật bộ nhớ và giao tiếp
Thông số kỹ thuật bộ nhớ và giao tiếp

Thông số kỹ thuật bộ nhớ và giao tiếp

Thông số
ZQ120 Plus và ZQ220 Plus
Bộ nhớ flash
16 MB
Bộ nhớ RAM
8 MB
Giao tiếp tiêu chuẩn
USB 2.0
Tùy chọn giao tiếp không dây
Bluetooth 5.0
Có thể tìm thấy cấu hình bộ nhớ trên máy in của bạn bằng cách tham khảo In nhãn cấu hình.