Các biểu tượng trạng thái máy in
Các biểu tượng trạng thái máy in

Các biểu tượng trạng thái máy in

Bảng điều khiển OLED cho phép người dùng xem nội dung ở một trong ba chế độ:
  • Chế độ Operation Screen
  • Chế độ Information Screen
  • Chế độ Configuration Screen
  • Chế độ Sleep Screen
Chế độ mặc định mà người dùng sẽ thấy khi bật nguồn máy in là chế độ Operation Screen. Chế độ này là màn hình hiển thị khi máy in chạy không, đang in và/hoặc nhận dữ liệu và không cần truyền tải thông tin ngoài các biểu tượng hiển thị trên màn hình. LCD có thể hiển thị tối đa năm biểu tượng trạng thái, bao gồm Trạng thái, Giấy in, Dữ liệu, Bluetooth và Pin.
Mô tả biểu tượng
Biểu tượng
Mô tả
Cho biết máy in hoạt động đầy đủ.
Cho biết có một tình trạng mà người dùng cần lưu ý nhưng máy in vẫn hoạt động.
Cho biết đã xảy ra lỗi gì đó với máy in ngăn việc sử dụng một số chức năng cơ bản.
Cho biết giấy in đã được nạp và sẵn sàng để in.
Cho biết chưa nạp giấy vào máy in.
Cho biết đã mở nắp giấy.
Cho biết máy in không nhận dữ liệu.
Cho biết máy in đang nhận dữ liệu.
Cho biết đã kết nối với Bluetooth. (Không có biểu tượng nghĩa là Bluetooth bị ngắt kết nối.)
Cho biết trạng thái sạc pin.
Cho biết mức pin trong khi sạc.
Cho biết máy in đang nhận điện từ USB.
Cho biết lỗi sạc pin.