Màn hình LCD trống
Màn hình LCD trống

Màn hình LCD trống

  • Đảm bảo máy in đã bật.
  • Không có ứng dụng nào được tải hoặc ứng dụng bị hỏng: tải lại chương trình.