Kết nối với điện thoại hoặc máy tính bảng
Kết nối với điện thoại hoặc máy tính bảng
View content for :
Product:

Kết nối với điện thoại hoặc máy tính bảng

Tải xuống ứng dụng Zebra Printer Setup Utility miễn phí cho thiết bị của bạn.
Các ứng dụng hỗ trợ các loại kết nối sau:
  • Bluetooth Cổ điển
  • Bluetooth Năng lượng thấp (Bluetooth LE)
  • Có dây/Ethernet
  • Không dây
  • USB On-The-Go
Để biết Hướng dẫn sử dụng dành cho các tiện ích thiết lập máy in này, hãy truy cập zebra.com/setup.