Lắp/Tháo pin và băng cách điện pin
Lắp/Tháo pin và băng cách điện pin

Lắp/Tháo pin và băng cách điện pin

Pin được vận chuyển ở chế độ ngủ để bảo toàn dung lượng tối đa trong khi bảo quản trước lần sử dụng đầu tiên. Pin cần sạc lần đầu để hoạt động trở lại trước khi sử dụng lần đầu tiên. Xem Bộ sạc AC đến USB.
  1. Ấn lẫy nhả trên bộ pin và bắt đầu xoay pin ra khỏi ngăn để pin.
  2. Nhấc bộ pin lên và ra khỏi giếng pin.