Sử dụng Giao tiếp tầm gần (NFC)
Sử dụng Giao tiếp tầm gần (NFC)

Sử dụng Giao tiếp tầm gần (NFC)

Giao tiếp tầm gần (NFC) cho phép giao tiếp không dây và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị kỹ thuật số như máy in này và điện thoại thông minh bằng cách sử dụng các trường vô tuyến điện từ, trong khi các công nghệ như Bluetooth sử dụng đường truyền vô tuyến.
NFC là một lớp phụ của công nghệ Nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) được thiết kế cho các thiết bị sử dụng trong phạm vi gần nhau. Công nghệ NFC cho phép các thiết bị thiết lập giao tiếp bằng cách chạm hoặc đưa chúng đến gần, thường không quá 7,62 cm (3 inch).
Máy in chứa một thẻ NFC thụ động có thông tin mà các thiết bị khác, chẳng hạn như điện thoại thông minh, có thể đọc được. Thẻ NFC không đọc thông tin mà chỉ truyền thông tin.
Thiết bị hoạt động có thể đọc thông tin và gửi dữ liệu. Thiết bị NFC đang hoạt động, chẳng hạn như điện thoại thông minh, không chỉ có thể thu thập thông tin từ thẻ NFC mà còn có thể trao đổi thông tin với các điện thoại hoặc thiết bị tương thích khác. Thiết bị đang hoạt động thậm chí có thể thay đổi thông tin trên thẻ NFC nếu được phép thực hiện thay đổi đó. Để đảm bảo tính bảo mật, NFC thường thiết lập một kênh bảo mật và sử dụng mã hóa khi gửi thông tin nhạy cảm.
Ghép đôi NFC