Thời lượng dùng pin giảm
Thời lượng dùng pin giảm

Thời lượng dùng pin giảm

  • Nếu pin đã dùng được hơn một năm thì thời lượng dùng pin ngắn có thể là do tình trạng hao mòn thông thường.
  • Kiểm tra tình trạng pin.
  • Thay pin.