Các nút
Các nút

Các nút

Sử dụng giao diện đa nút của máy in để chạy trình tự bật nguồn và thời gian chạy sau đây.
Quy trình bật nguồn
Số trình tự
Chức năng
Phím
1
Báo cáo cấu hình
Giữ Media Feed trong khi nhấn và nhả Power.
2
Buộc tải xuống
Giữ Configuration và Media Feed trong khi nhấn Power.
3
Bật hoặc tắt máy in
Nhấn Power.