Zebra Printer Setup Utilities
Zebra Printer Setup Utilities

Zebra Printer Setup Utilities

Trước khi bạn cấu hình máy in để sử dụng, bạn sẽ cần một số thông tin cơ bản để có thể thiết lập cấu hình mạng cho máy in của mình. Công cụ Zebra Printer Setup Utilities cung cấp cách thức cấu hình máy in nhanh chóng và dễ dàng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cài đặt để sử dụng chuẩn giao tiếp Bluetooth quốc tế.
Sau khi tải Zebra Setup Utilities về máy tính, hãy gắn cáp USB vào máy in và máy tính như minh họa trong Giao tiếp USB. Truy cập zebra.com/us/en/support-downloads.html để tải xuống công cụ.