An toàn bộ sạc
An toàn bộ sạc

An toàn bộ sạc

Phần này cung cấp thông tin quan trọng về an toàn bộ sạc.
Không đặt bất kỳ bộ sạc nào ở những vị trí mà chất lỏng hoặc vật kim loại có thể rơi vào các khay sạc.
Cẩn thận với vị trí để bộ sạc pin. Không được chặn các khe thông gió ở nắp trên và nắp dưới. Đảm bảo bộ sạc được cắm vào nguồn điện sẽ không vô tình bị tắt nếu bạn sạc pin qua đêm.
Đảm bảo bộ sạc pin được cấu hình cho điện áp AC tại khu vực của bạn và bạn đang sử dụng đúng dây nguồn AC cho quốc gia sử dụng.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng giá đỡ phương tiện liên quan để biết thông tin an toàn áp dụng.