Kết nối máy in
Kết nối máy in

Kết nối máy in

Máy in phải thiết lập giao tiếp với một thiết bị chủ gửi dữ liệu sẽ in. Giao tiếp diễn ra theo hai cách cơ bản:
  • Qua cáp bằng giao thức USB 2.0. Trình điều khiển Windows hỗ trợ in qua USB được bao gồm trong Zebra Designer Driver mà bạn có thể tải xuống từ www.zebra.com/drivers.
  • Thông qua liên kết tần số vô tuyến tầm ngắn Bluetooth.