Mã QR thông tin sản phẩm
Mã QR thông tin sản phẩm

Mã QR thông tin sản phẩm

Mã QR bao gồm URL bằng văn bản dễ đọc, chẳng hạn như zebra.com/zq220plus-info liên kết người dùng với thông tin máy in và video về các chủ đề như mua vật tư, tổng quan về tính năng, nạp giấy, in báo cáo cấu hình, hướng dẫn vệ sinh và thông tin về phụ kiện.
Mã QR
1
Mã QR