Thông số kỹ thuật của nhãn
Thông số kỹ thuật của nhãn

Thông số kỹ thuật của nhãn

Thông số
ZQ120 Plus và ZQ220 Plus
Chiều rộng giấy in
Tiêu chuẩn: 80 mm +/- 0,75 mm (3,15 inch +/- 0,02 inch)
*Tùy chọn: 76,2 mm +/- 0,65 mm (3 inch +/- 0,025 inch)
*Tùy chọn: 58 mm +/- 0,65 mm (2,28 inch +/- 0,025 inch)
*Tùy chọn: 50,8 mm +/- 0,65 mm (2 inch +/- 0,025 inch)
Chiều dài giấy in
tối thiểu 12,7 mm đến tối đa 203,2 mm (0,5 đến 8 inch)
Khoảng cách từ cảm biến vạch đen đến đường nóng chảy của đầu in
16,57 mm (0,65 inch) +/- 1,0/-0,6 mm (0,03/-0,02 inch)
Độ dày giấy in
0,058 đến 0,1575 mm (2,28 đến 6,2 mil)
Đường kính ngoài tối đa của cuộn nhãn
50 mm (1,97 inch)
Đường kính lõi bên trong
12,7 mm (0,5 inch) tiêu chuẩn
Vị trí dấu màu đen
Các dấu màu đen của giấy in bóng phải nằm giữa cuộn giấy in
Kích thước dấu màu đen
Chiều rộng tối thiểu của dấu: 12,7 mm (0,5 inch)
Chiều dài của dấu: 2,4 đến 11 mm (0,09 đến 0,43 inch)
* Giấy in tùy chọn cần sử dụng miếng đệm giấy in.