Sử dụng giấy biên lai in sẵn
Sử dụng giấy biên lai in sẵn

Sử dụng giấy biên lai in sẵn

Máy in hỗ trợ căn chỉnh biên lai in sẵn bằng cách sử dụng cảm biến hết giấy nằm gần đầu in.