Cài đặt trình điều khiển
Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển

Làm theo các bước sau để cài đặt đúng trình điều khiển.
 1. Truy cập zebra.com/drivers.
 2. Nhấp
  Printers
  (Máy in).
 3. Chọn kiểu máy in của bạn.
 4. Trên trang sản phẩm máy in, nhấp
  Drivers
  (Trình điều khiển).
 5. Tải xuống trình điều khiển thích hợp cho Windows.
  Tập tin thực thi trình điều khiển (chẳng hạn như
  zd86423827-certified.exe
  ) được thêm vào thư mục Download (Tải xuống).
 6. Chạy tập tin thực thi và làm theo lời nhắc.
 7. Khi thiết lập hoàn tất, hãy nhấp
  Finish
  (Hoàn tất).
  Nếu chọn hộp kiểm Run the Printer Installation Wizard (Chạy Trình hướng dẫn lắp đặt máy in), Printer Installation Wizard sẽ mở ngay lập tức sau khi nhấn
  Finish
  (Hoàn tất).