Giao tiếp và chức năng của chế độ Bluetooth
Giao tiếp và chức năng của chế độ Bluetooth

Giao tiếp và chức năng của chế độ Bluetooth

bluetooth.minimum_security_mode SGD thiết lập cấp độ bảo mật thấp nhất mà máy in sẽ thiết lập kết nối Bluetooth. Để thay đổi chế độ bảo mật và cài đặt bảo mật trong máy in, hãy sử dụng Zebra Setup Utilities.
Máy in ZQ220 Plus cũng có tính năng liên kết cho Bluetooth. Máy in lưu trữ thông tin ghép đôi vào bộ nhớ đệm để các thiết bị luôn được ghép đôi thông qua các chu kỳ nguồn và ngắt kết nối. Việc này loại bỏ nhu cầu ghép đôi lại mỗi lần thiết lập kết nối.
bluetooth.bonding SGD bật theo mặc định.
Ngoài ra, máy in hỗ trợ chức năng Scan and Pair qua một thiết bị cầm tay và nhãn Địa chỉ MAC ở đáy máy in.
Giao tiếp Bluetooth
1
Nhãn địa chỉ MAC
Máy in ZQ220 Plus cũng có công nghệ Giao tiếp tầm gần (NFC) thụ động. Sử dụng tính năng Print Touch nằm ở trên cùng máy in, người dùng có thể tự động ghép đôi với một thiết bị cầm tay hỗ trợ công nghệ NFC. Thẻ NFC có BDADDR của máy in được mã hóa trong một URL trên thẻ. Chạm thiết bị cầm tay NFC vào biểu tượng Print Touch trên máy in sẽ kết nối và ghép đôi thiết bị cầm tay với máy in (xem Sử dụng Giao tiếp tầm gần (NFC).)