Chế độ bảo mật 2: Mục nhập mật khẩu
Chế độ bảo mật 2: Mục nhập mật khẩu

Chế độ bảo mật 2: Mục nhập mật khẩu

Nhập mã PIN khi kết nối với máy in (mã PIN mặc định là 0000). Có thể cập nhật mã PIN qua bluetooth.bluetooth_pin SGD.