פרטי ממשק
פרטי ממשק

פרטי ממשק

סעיף זה מספק מידע על חיווט מחבר וספק כוח עבור ממשקי יציאת USB והיציאה הטורית.