התקנת בסיסי סוללה מחוברים אופציונליים
התקנת בסיסי סוללה מחוברים אופציונליים
View content for :
Product:

התקנת בסיסי סוללה מחוברים אופציונליים

חבר בקלות את בסיס הסוללה של המדפסת למדפסת. הסוללה נמכרת בנפרד.
  • הסר גלילי מדיה כלשהם מהמדפסת.
  • הסר את כבל החשמל DC מגב המדפסת.
  • הסר את כל כבלי ממשק המדפסת המחוברים.
  1. הפוך את המדפסת ויישר את בסיס ספק הכוח לתחתית המדפסת כאשר שקע המתח של המדפסת מופנה לצד האחורי של המדפסת. רגליות הגומי של המדפסת מתיישרות עם המגרעות בחלק העליון של בסיס הסוללה.
    מציג תצוגה מורחבת של בסיס הסוללה המחובר למדפסת
  2. השתמש בשני הברגים שסופקו כדי לחבר את בסיס הסוללה למדפסת.
    הדק את הברגים באמצעות מפתח הברגים ההקסולובולרי T10.
הסוללה מוכנה כעת להתקנה בבסיס סוללת המדפסת.