כוונון רמת השחור עם רמת שחור ידנית בהדפסה
כוונון רמת השחור עם רמת שחור ידנית בהדפסה

כוונון רמת השחור עם רמת שחור ידנית בהדפסה

השתמש בנוהל זה כדי להגדיר את רמת השחור בהדפסה באמצעות ברקודים מדומים ללא תכנות.
 1. לחץ על הלחצן
  PAUSE
  (השהיה) כאשר
  DATA indicator
  (מחוון הנתונים) מאיר בצהוב
 2. המדפסת מדפיסה תבנית בדיקה המציגה את רמת השחור הנוכחית עם מספר תבניות ברקוד ועוצרת לרגע.
 3. המדפסת חוזרת על התבנית ברמת השחור הבאה.
 4. כאשר תראה שהמדפסת הדפיסה תבנית עם קווי שחור מלאים וחלקים, לחץ על הלחצן
  Feed
  (הזנה) כדי לקבוע את ערך רמת השחור ולהחזיר את המדפסת למצב 'מוכן'.
מציג הדמיית ברקוד בתבנית חוזרת עם רמת שחור שהולכת ועולה.