הוצאת המדפסת מהאריזה ובדיקה חזותית שלה
הוצאת המדפסת מהאריזה ובדיקה חזותית שלה
View content for :
Product:

הוצאת המדפסת מהאריזה ובדיקה חזותית שלה

עצות לבדיקה ולאימות של פריטי המדפסת.
כאשר תקבל את המדפסת, הוצא אותה מיד מהאריזה ובדוק אם ניזוקה במהלך המשלוח.
  • שמור את כל חומרי האריזה.
  • בדוק את כל המשטחים החיצוניים לאיתור נזקים.
  • פתח את המדפסת ובדוק את תא המדיה לגילוי נזקים ברכיבים.
אם בבדיקה החזותית התגלו נזקי משלוח:
  • הודע מיד לחברת המשלוחים והגש דוח נזקים. Zebra Technologies Corporation לא תהיה אחראית לאף נזק שנגרם במהלך המשלוח ולא תתקן את הנזק הזה במסגרת אחריותה.
  • שמור את כל חומרי האריזה לבדיקת חברת המשלוחים.
  • הודע למשווק המורשה של Zebra שממנו רכשת.