ממשק USB
ממשק USB

ממשק USB

סעיף זה מסביר את חיווט מחבר ה-USB עבור סגנונות USB A ו-USB B המשמשים את המדפסת.
בעת שימוש בכבלי צד שלישי, המדפסת דורשת שימוש בכבל או בחבילות כבלים הנושאים את הסימן Certified USB‎ כדי להבטיח תאימות USB 2.0.
USB - A
מציג שיקולי חיווט ומעגל עבור חיבורי ממשק USB-A.
חיווט - מחבר USB בסגנון A לחיבור אל מדפסת או התקן
פין 1 — Vbus‏ (‎+5VDC).
פין 2 — D-‎ (אות נתונים, צד שלילי)
פין 3 — D+‎ (אות נתונים, צד חיובי)
פין 4 — מעטפת (סיכוך/כבל מוליך להארקה)
USB -B
מציג שיקולי חיווט ומעגל עבור חיבורי ממשק USB-B.
חיווט - מחבר USB בסגנון B לחיבור אל מדפסת או התקן
פין 1 — Vbus (לא מחובר)
פין 2 — D-‎ (אות נתונים, צד שלילי)
פין 3 — D+‎ (אות נתונים, צד חיובי)
פין 4 — מעטפת (סיכוך/כבל מוליך להארקה)
מקור המתח ‎+5 VDC במארח ה-USB משותף עם אספקת מתח ליציאה טורית דרך כבלי התקשורת. הוא מוגבל ל-‏0.5 מילי-אמפר לפי מפרטי USB ועם הגבלת זרם בלוח האלקטרוני. אסור שהזרם המרבי הזמין דרך יציאה טורית ויציאת USB יחרוג מסך כולל של 0.75 אמפר.