טעינת מדיה במדפסת ZD611D
טעינת מדיה במדפסת ZD611D
View content for :
Product:

טעינת מדיה במדפסת
ZD611D

כל מדפסות Link-OS טוענות מדבקות הדפסה וגלילי מדיה באותו אופן.
 • מדיית מדבקות
  משתמשת בחיישן כדי לצפות בגב המדיה (נייר המגן) כדי לראות את ההתחלה והסיום של המדבקות בגליל.
 • מדיה מסומנת
  (קווים שחורים, סימנים שחורים, חריצים או חורים) מגדירה את אורך ההדפסה
 • רציפה
  (קבלות וכו') ללא סימנים המגדירים את אורך ההדפסה

קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיה

 • עבור מדיית מדבקות מערך/מרווח
  , המדפסת חשה בהבדלים בין המדבקה ונייר המגן כדי לקבוע את אורך תבנית ההדפסה.
 • למדיה רציפה בגליל
  , המדפסת רק חשה בתכונות המדיה. אורך תבנית ההדפסה נקבע לפי התכנות (מנהל התקנים או תוכנה) או לפי אורך הטופס המאוחסן האחרון.
 • במדיית סימן שחור
  , המדפסת חשה בתחילת הסימן ובמרחק לתחילת הסימן השחור הבא, כדי למדוד את אורך תבנית ההדפסה.
 • עבור וריאציות נפוצות אחרות של מדיה והגדרות
  • הגדר הדפסה עם מנפק המדבקות האופציונלי לאחר שטענת מדיה באמצעות נוהל זה.
  • עבור טעינת מדיה בקיפול מניפה, ראה 'הדפסה על מדיה בקיפול מניפה'. הוראות אלה מחליפות את שלבים 1-4 עבור טעינת מדיית גליל.