דרישות כבלי ממשק
דרישות כבלי ממשק

דרישות כבלי ממשק

כבלי הממשק צריכים לציית לדרישות עבור סיכוך וניתוב כדי למנוע רעשים והפרעות בתקשורת המדפסת.
כבלי הנתונים חייבים להיות מסוככים לחלוטין ולהיות מצוידים במעטי מחברים עשויים ממתכת או המצופים במתכת. יש להשתמש בכבלים ומחברים מסוככים, כדי למנוע הקרנה וקליטה של רעשים חשמליים.
כדי למזער את קליטת הרעשים האלקטרוניים מהכבל:
  • הקפד שכבלי הנתונים יהיו קצרים ככל שניתן. אורך מומלץ מרבי של 1.83 מ' (6 רגל).
  • אל תאגד כבלי נתונים בצורה הדוקה עם כבלי מתח.
  • אל תקשור כבלי נתונים למובילים של כבלי מתח.
  • כדי למזער את קליטת הרעשים האלקטרוניים מהכבל:
מדפסת זו תואמת לכללים ולתקנות של חלק 15 של ה-FCC, עבור ציוד בסיווג B, בו משתמשים בכבלי נתונים מסוככים לחלוטין. השימוש בכבלים שאינם מסוככים עלול להגדיל את פליטות ההקרנה לרמות שמעבר למגבלות סיווג B.