הבעיה: מדבקות לא רציפות מתנהגות כמדבקות רציפות.
הבעיה: מדבקות לא רציפות מתנהגות כמדבקות רציפות.

הבעיה: מדבקות לא רציפות מתנהגות כמדבקות רציפות.

מצב

תבנית מדבקה לא-רציפה עם מדיית מדבקה תואמת (הטעונה במדפסת) נשלחה למדפסת אבל מודפסת כמדיית גליל רציפה.

הגורם

המדפסת הוגדרה למדיה רציפה.

תיקון

תמיכת מדפסת פנימית
  • הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרווח/חריץ, רציפה או סימון).
  • כייל את המדפסת באמצעות Run a SmartCal Media Calibration (הפעל כיול חכם של המדיה).
  • במידת הצורך, השתמש ב-Manual Media Calibration (כיול מדיה ידני) עבור סוגי מדיה קשים לכיול.