יחידת צג ומקלדת של Zebra ‏(ZKDU) – אביזר מדפסת
יחידת צג ומקלדת של Zebra ‏(ZKDU) – אביזר מדפסת

יחידת צג ומקלדת של Zebra ‏(ZKDU) – אביזר מדפסת

יחידת ה-ZKDU היא מסוף קטן המתמשק עם המדפסת כדי להקל על הגישה אל טופסי מדבקות EPL או ZPL המאוחסנים במדפסת.
מציג את Zebra ZKDU
ניתן להשתמש ב-ZKDU לפונקציות הבאות:
  • הצגת רשימה של טופסי המדבקות המאוחסנים במדפסת
  • אחזור טופסי המדבקות המאוחסנים במדפסת
  • הזנת נתוני משתנים
  • הדפסת מדבקות
  • החלפה בין EPL ל-ZPL כדי לספק תמיכה כפולה גם בתבנית השפה וגם בסוגי הטפסים של המדפסת. ניתן לאחסן אותם ולהדפיס אותם במדפסות מדבקות של Zebra בדגמים מתקדמים יותר.
יחידת ZKDU היא מסוף בלבד. היא אינה מאחסנת נתונים ואינה מאפשרת שינוי מדפסת או פרמטרי הדפסה.