כיול החיישן הניתן להזזה לקווים שחורים או לחריצים
כיול החיישן הניתן להזזה לקווים שחורים או לחריצים
View content for :
Product:

כיול החיישן הניתן להזזה לקווים שחורים או לחריצים

חישת המדפסת עבור סימנים שחורים וחריצים משתמשת בחישה רפלקטיבית. חישה רפלקטיבית (חישת אזור) אינה פועלת במיקום החישה של ברירת המחדל.
חישת הסימן השחור מחפשת משטחים שאינם מחזירים אור, כדי סימונים שחורים, קווים שחורים, חריצים או חורים בגב המדיה, שאינם מחזירים לגלאי החיישן את קרן האור התחום האינפרא-אדום. החיישן וגלאי הקו השחור צמודים זה לזה מתחת למכסה החיישן.
  • מקם את חץ היישור של החיישן במרכז הסימן השחור או החריץ שבחלקה התחתון של המדיה.
  • יש לקבוע את יישור החיישן רחוק ככל האפשר מקצה המדיה, אך במקום בו 100% מחלון החיישן יהיו מכוסים בסימן.
  • בעת ההדפסה, המדיה יכולה לנוע מצד לצד ±1 מ"מ (עקב שינויים במדיה ונזק לקצוות שנגרם כתוצאה מהטיפול בה). גם החריצים שבצדי המדיה עשויים להינזק עקב טיפול.
Prikazuje pomični senzor prilagođen sredini vanjske crne oznake