הבעיה: תמונת ההדפסה זזה או מעוותת
הבעיה: תמונת ההדפסה זזה או מעוותת
View content for :
Product:

הבעיה: תמונת ההדפסה זזה או מעוותת

מצב

בעיות של עיוות תמונת הדפסה או מיקום הדפסה.

הגורם: יש לטעון מחדש את המדיה

לא נטענה כהלכה, חיישן המדיה הניתן להזזה לא מוגדר כהלכה, או שיש לכייל את המדיה.

תיקון: בדוק את האזור וטען מחדש את המדיה

תמיכת מדפסת פנימית - פעולת מפעיל
 1. השאר את המדפסת פועלת והסר את המדיה.
 2. בדוק באופן חזותי את נתיב המדיה, מחזיקי הגליל ומובילי המדיה לאיתור הצטברות אבק על הנייר ודבק. בדוק באופן חזותי את גליל ההדפסה (הנעה) לאיתור נזק או אבק על הנייר ודבק.
  עיין ב
  גורם
  הבא:
  יש לנקות את המדפסת
  עבור בעיה זו.
 3. ודא שהחיישן נקבע ומוקם כהלכה בהתאם לסוג המדיה וחישת המיקום. בדוק כדי לוודא שחלון החיישנים הניתנים להזזה נקי.
 4. טען מחדש את המדיה.

הגורם: יש לנקות את המדפסת

תיקון: נקה את החלל הפנימי של המדפסת

תמיכת מדפסת פנימית - פעולת מפעיל
 1. נקה את נתיב המדיה, גליל ההדפסה וחיישני המדיה של המדפסת.
 2. נקה את חיישני המדפסת.
 3. נקה את גליל ההדפסה (ההנעה).
 4. נקה את ראש ההדפסה אחרון.
  נקה את ראש ההדפסה. ראה .
 5. טען מחדש את מדיית המדפסת והפעל כיול חכם של מדיה.

גליל ההדפסה ניזוק או שחוק

במשך הזמן, גליל ההדפסה יכול להישחק או להינזק. כאשר גליל ההדפסה מתיישן, ביצועי החלקת המדיה והאחיזה במדיה שלו נפגעים והוא הופך לרך פחות ונשחק.

החלף את גליל ההדפסה

תמיכת מדפסת פנימית
 1. הסר והחלף את גליל ההדפסה.