ניקוי יחידת החיתוך האופציונלית
ניקוי יחידת החיתוך האופציונלית
View content for :
Product:

ניקוי יחידת החיתוך האופציונלית

נוהל זה הוא המשך של ניקוי נתיב המדיה עבור מדפסות שמותקנת בהן יחידת חיתוך אופציונלית.
ניתן לנקות את משטחי נתיב המדיה העשויים מפלסטיק אך לא את להבי יחידת החיתוך או המנגנונים הפנימיים.
מנגנון להב יחידת החיתוך אינו דורש ניקוי. אסור לנקות את הלהב. להב זה מצופה בציפוי מיוחד שמגן עליו מפני דבק ושחיקה.
ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול המשתמש. אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). אסור לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון יחידת החיתוך.
שימוש בכלים, פיסות צמר גפן, ממסים (כולל אלכוהול) וכו' שאינם מאושרים עלולים לגרום נזק ליחידת החיתוך, לפגוע באורך חיי השירות שלה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.
  1. נגב את הפסים הבולטים ואת משטחי הפלסטיק של נתיב כניסת המדיה (פנים) ואת חריץ היציאה (חוץ) של יחידת החיתוך. נקה בתוך האזורים המסומנים בתוך פס כחול.
  2. לאחר הייבוש, חזור לפי הצורך כדי להסיר כל דבק או מזהמים שנותרו.
    מציג ניקוי של יחידת החיתוך