כיצד לטעון גליל מדיה - המשך
כיצד לטעון גליל מדיה - המשך
View content for :
Product:

כיצד לטעון גליל מדיה - המשך

נוהל זה מיועד להתקנים האופציונליים במדפסת המיועדים לתלישה (מסגרת רגילה), ניפוק מדבקות או חיתוך מדיה.
 1. דגמי יחידות חיתוך
  - למדפסות בהן מותקן מודול יחידת חיתוך אופציונלית, השחל את המדיה דרך החריץ הפנימי של יחידת החיתוך ומשוך אותה מחזית המדפסת.
  מציג תבריג מדיה דרך אפשרות יחידת החיתוך.
 2. סגור את המדפסת. לחץ מטה עד שהמכסה יינעל למקומו בנקישה.
  מציג תבריג מדיה דרך אפשרות יחידת החיתוך.
  כייל את המדפסת עבור המדיה החדשה. כדי שהמדפסת תפעל כהלכה, הכרחי לכוונן את חיישניה כדי שיזהו את המדבקה, נייר המגן והמרחק בין המדבקות.
  בעת טעינה של מדיה זהה (גודל, ספק ואצווה), תוכל רק ללחוץ על לחצן
  ההזנה
  (קידום) פעם אחת כדי להכין את המדיה להדפסה.