Connection (Bağlantı)Networks (Ağlar)Print:(Yazdır:)Network Info (Ağ Bilgileri)
Connection (Bağlantı)Networks (Ağlar)Print:(Yazdır:)Network Info (Ağ Bilgileri)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Print:(Yazdır:)
Network Info (Ağ Bilgileri)

Kurulu herhangi bir yazdırma sunucusu veya Bluetooth cihazı ayarlarını yazdırır.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
İlgili ZPL komutları:
~WL
Kontrol paneli tuşları:
Yazıcı açılırken
CANCEL
(İPTAL) düğmesini 2 saniye basılı tutun.
Yazıcı Hazır durumdayken
FEED
(BESLE) +
CANCEL
(İPTAL) düğmelerini 2 saniye süreyle basılı tutun.
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings(Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Print Listings on Label (Listeleri Etikete Yazdır)