Connection (Bağlantı) Wired (Kablolu) Wired Gateway (Kablolu Ağ Geçidi)
Connection (Bağlantı) Wired (Kablolu) Wired Gateway (Kablolu Ağ Geçidi)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired Gateway (Kablolu Ağ Geçidi)

Varsayılan kablolu ağ geçidini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayardaki değişiklikleri kaydetmek için
Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)
seçeneğini
PERMANENT
(KALICI) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın (bkz.
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Reset Network (Ağı Sıfırla)
).
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.gateway
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarllarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)