RFID RFID Calibrate (RFID Kalibrasyonu)
RFID RFID Calibrate (RFID Kalibrasyonu)
View content for :
Product:

RFID
RFID Calibrate (RFID Kalibrasyonu)

RFID medyası için etiket kalibrasyonunu başlatın. (Medya ve şerit kalibrasyonu ile aynı değil.) İşlem sırasında yazıcı, medyayı hareket ettirir, RFID etiket konumunu kalibre eder ve kullanılan RFID medyasının ideal ayarlarını belirler. Bu ayarlar programlama konumunu, kullanılacak anten elemanını ve kullanılacak okuma/yazma güç seviyesini içerir. Daha fazla bilgi edinmek için RFID Programlama Kılavuzu 3'ü inceleyin.
Bu komutu çalıştırmadan önce, yazıcıya RFID ortamı yükleyin, yazıcıyı kalibre edin, yazıcı kafasını kapatın ve etiket kalibrasyonunun doğru konumdan başlayacağından emin olmak için en az bir etiket besleyin.
Kalibre edilen etiketin öncesindeki ve sonrasındaki tüm alıcı-vericileri bırakın. Bu durum, yazıcının komşu etiketi kodlamayacak RFID ayarlarını belirlemesini sağlar. Etiket kalibrasyon prosedürü sırasında geri beslemeyi sağlamak için bir miktar medyanın yazıcının önünden çıkmasına izin verin.
İlgili ZPL komutları:
^HR
Kullanılan SGD komutu:
rfid.tag.calibrate