Print (Yazdırma) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) Media Type (Medya Türü)
Print (Yazdırma) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) Media Type (Medya Türü)
View content for :
Product:

Print (Yazdırma)
Print Quality (Yazdırma Kalitesi)
Media Type (Medya Türü)

Kullandığınız medya türünü seçin.
Continuous
(Sürekli) öğesini seçerseniz etiket formatı düzeninize bir etiket uzunluğu [
Print (Yazdır)
Print Quality (Yazdır Kalitesi)
Label Length
(Etiket Uzunluğu) ile ayarlanır] eklemeniz gerekir (ZPL kullanıyorsanız
^LL
).
Çeşitli aralıklı medya için
Gap/Notch
(Boşluk/Çentik) ya da
Mark
öğesini seçerseniz yazıcı, etiket uzunluğunu hesaplamak için medyayı besler.
Kabul edilen değerler:
Continuous (Sürekli), Gap/notch (Boşluk/Çentik), Mark (İşaret)
İlgili ZPL komutları:
^MN
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.media_type
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Ayarları)
Media Type (Medya Türü)