RFIDRFID Test
RFIDRFID Test
View content for :
Product:

RFID
RFID Test

RFID testi sırasında, yazıcı bir alıcı-vericiye yazma ve okuma girişiminde bulunur. Bu test sırasında hiçbir yazıcı hareketi olmaz.
Bir RFID etiketini test etmek için:
  1. RFID etiketini alıcı-verici ile birlikte RFID anteni dizesi üstüne yerleştirin.
  2. Start
    öğesine dokunun.
Tipik sonuçlar ekranda gösterilir.
Kullanılan SGD komutu:
rfid.tag.test.content
rfid.tag.test.execute