Print (Yazdır) Sensors (Sensörler) Manual Calibration (Manuel Kalibrasyon)
Print (Yazdır) Sensors (Sensörler) Manual Calibration (Manuel Kalibrasyon)
View content for :
Product:

Print (Yazdır)
Sensors (Sensörler)
Manual Calibration (Manuel Kalibrasyon)

Medya
ve şerit
sensörlerinin hassasiyetini ayarlamak için yazıcıyı kalibre edin. Bu işlem, medya sensörü ayarlarının manuel kalibrasyonunda sizi interaktif olarak adım adım yönlendiren bir Sihirbaz ile gerçekleştirilir.
Bir kalibrasyon prosedürünün gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm talimatları Manuel Medya Kalibrasyonu bölümünde bulabilirsiniz.
İlgili ZPL komutları:
~JC
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.manual_calibration
Kontrol paneli tuşları:
Kalibrasyonu başlatmak için
PAUSE
(DURAKLAT) +
FEED
(BESLE) +
CANCEL
(İPTAL) düğmesini 2 saniye süreyle basılı tutun.