Connection (Bağlantı) WLAN WLAN Band (WLAN Bantı)
Connection (Bağlantı) WLAN WLAN Band (WLAN Bantı)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
WLAN
WLAN Band (WLAN Bantı)

Wi-Fi üzerinden bağlanmak için tercih edilen bir bant ayarlayın.
Kabul edilen değerler:
2.4, 5, All (Tümü), None (Hiçbiri)
Kullanılan SGD komutu:
wlan.band_preference
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)