Alıştırma 1: Dosyaları USB Flash Sürücüye Kopyalama ve USB İkizlemesi Yapma
Alıştırma 1: Dosyaları USB Flash Sürücüye Kopyalama ve USB İkizlemesi Yapma
View content for :
Product:

Alıştırma 1: Dosyaları USB Flash Sürücüye Kopyalama ve USB İkizlemesi Yapma

Bu alıştırma, yazıcıların en son ürün yazılımını ve bir etiket formatını manuel olarak güncellemeye yönelik yaygın uygulamayı gösterir.
1 Terabayta (TB) kadar USB Flash sürücüleri (veya bellek çubuğu) destekler. Yazıcı 1 TB'den büyük sürücüleri tanımaz.
USB Flash sürücü FAT dosya sistemiyle biçimlendirilmelidir. Dosya adları sadece 1 ila 16 alfasayısal karakterden oluşabilir (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Yalnızca ASCII karakterleri kullanın. Dosya adlarında Asya karakterleri, Kiril karakterleri ya da aksanlı karakterler kullanmayın. Bir dosya adında alt çizgiler varsa bazı işlevler düzgün çalışmayabilir. Bunun yerine noktaları kullanın.
Bir dosya adında alt çizgiler varsa bazı işlevler düzgün çalışmayabilir. Bunun yerine noktaları kullanın.
 1. USB Flash Sürücünüzde:
  1. Bir klasör oluşturun:
   Zebra
  2. Bu klasörde üç alt dizin oluşturun:
   app
   commands
   files
 2. /appl
  klasörüne, yazıcı için en son ürün yazılımının bir kopyasını yerleştirin.
 3. /files
  klasörüne, aşağıdaki dosyayı yerleştirin:
  Dosya 1:
  ZEBRA.BMP
 4. /commands
  klasörüne, aşağıdaki dosyayı yerleştirin:
  Dosya 2:
  SAMPLELABEL.TXT
  Dosya 3:
  LOGO.ZPL
 5. Yazıcıya medya yükleyin. Rulo Medyayı Yükleme bölümünü inceleyin.
 6. USB Flash sürücüyü yazıcıdaki USB ana bilgisayar portuna takın.
 7. Kullanıcı arabirimine bakın ve bekleyin.
  USB Flash sürücüdeki ürün yazılımı sürümü yazıcıdaki sürümden farklıysa ürün yazılımı yazıcıya indirilir. Ürün yazılımı indirilirken veri göstergesi yeşil renkte yanıp söner. Yazıcı tüm göstergeler yanıp sönerken yeniden başlar. Ürün yazılımı güncellemesi tamamlandığında,
  STATUS
  (DURUM) göstergesi sabit yeşil olur ve ürün yazılımının doğrulanıp kurulduğunu belirtir. Bir yazıcı yapılandırma raporu otomatik olarak yazdırılır ve ürün yazılımı güncellemesi tamamlanır.
 8. USB Flash sürücüyü yazıcıdan çıkarın.
Alıştırma 1: Gelişmiş Kullanıcı Bilgileri
İkizlemeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma:
! U1 setvar "usb.mirror.enable" "value"
— Değerler:
"on"
(açık) veya
"off"
(kapalı)
Bir USB Flash sürücü USB ana bilgisayar portuna takıldığında ortaya çıkan otomatik ikizlemeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma:
! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value"
— Değerler:
"on"
(açık) veya
"off"
(kapalı)
İkizleme İşlemi Yeniden Deneme Sayısı: Başarısız olursa ikizleme işleminin tekrarlanma sayısını belirtin:
! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value"
— Değerler:
0
ila
65535
USB'den Dosya Yolunu Değiştirin: İkizleme işlemleri sırasında USB bellekten dosyaları almak için yazıcının aradığı dosya konumunu yeniden programlayın.
! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path"
— Varsayılan:
"zebra/appl"
USB'ye Dosya Yolunu Değiştirin: İkizleme işlemleri sırasında yazıcının dosyaları yerleştirdiği USB belleğindeki dosya konumunu yeniden programlayın.
! U1 setvar "usb.mirror.path" "path"
— Varsayılan:
"zebra"
USB Ana Bilgisayar portunu etkinleştirme/devre dışı bırakma
! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value"
— Değerler:
"on"
(açık) veya
"off"
(kapalı)