Connection (Bağlantı) WLAN WLAN Country Code (WLAN Ülke Kodu)
Connection (Bağlantı) WLAN WLAN Country Code (WLAN Ülke Kodu)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
WLAN
WLAN Country Code (WLAN Ülke Kodu)

Ülke kodu, kablosuz alıcının şu anda yapılandırıldığı düzenleyici ülkeyi tanımlar.
Ülke kodlarının listesi yazıcıya özgüdür ve yazıcı modeline ve kablosuz alıcı yapılandırmasına bağlıdır. Liste üzerinde, herhangi bir ürün yazılımı güncellemesiyle, herhangi bir zamanda, önceden haber verilmeksizin değiştirme, ekleme veya silme yapılabilir.
Yazıcınızda bulunan ülke kodlarını belirlemek üzere WLAN ayarlarıyla ilgili tüm komutları döndürmek için
! U1 getvar "wlan"
komutunu verin. Sonuçlardaki
wlan.country.code
komutunu bulun ve yazıcı için mevcut olan ülke kodlarını görüntüleyin.
Kullanılan SGD komutu:
wlan.country_code