RFID Read RFID Data (RFID Verilerini Oku)
RFID Read RFID Data (RFID Verilerini Oku)
View content for :
Product:

RFID
Read RFID Data (RFID Verilerini Oku)

Belirtilen etiket verisini RFID anteni üzerinde bulunan RFID etiketinden okuyun ve gönderin. Etiket verileri okunurken hiçbir yazıcı hareketi oluşmaz. Yazıcı kafası açılıp kapatılabilir.
Bir RFID etiketinde saklanan bilgileri okumak ve görüntülemek için:
  1. RFID etiketini alıcı-verici ile birlikte RFID anteninin üstüne yerleştirin.
  2. Read RFID Data
    (RFID Verilerini Oku) öğesine dokunun.
Test sonuçları ekranda gösterilir.
İlgili ZPL komutları:
^RF
Kullanılan SGD komutu:
rfid.tag.read.content
rfid.tag.read.execute