RFID RFID Status (RFID Durumu)
RFID RFID Status (RFID Durumu)
View content for :
Product:

RFID
RFID Status (RFID Durumu)

Yazıcının RFID alt sisteminin durumunu görüntüleyin.
İlgili ZPL komutları:
^HL
~HL
Kullanılan SGD komutu:
rfid.error.response