Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) Print Speed (Yazdırma Hızı)
Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) Print Speed (Yazdırma Hızı)
View content for :
Product:

Print (Yazdır)
Print Quality (Yazdırma Kalitesi)
Print Speed (Yazdırma Hızı)

Etiket yazdırmak için saniyede inç (ips) cinsinden hız seçin. Daha düşük yazdırma hızları, daha iyi yazdırma kalitesi sunar.
Kabul edilen değerler:
ZD621 203 dpi = 2 ila 8 ips
ZD621 300 dpi = 2 ila 6 ips
İlgili ZPL komutları:
^PR
Kullanılan SGD komutu:
media.speed
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Print Speed (Yazdırma Hızı)