System (Sistem) Settings (Ayarlar)Restore Defaults (Varsayılanları Geri Yükle)
System (Sistem) Settings (Ayarlar)Restore Defaults (Varsayılanları Geri Yükle)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Settings (Ayarlar)
Restore Defaults (Varsayılanları Geri Yükle)

Belirli yazıcıyı, yazdırma sunucusu ve ağ ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
Varsayılanları yüklerken dikkatli olmanız gerekir. Elle yapılan ayarların hepsini tekrar yüklemek zorunda kalacaksınız. Bu menü öğesi, her biri için farklı varsayılan değerlere sahip iki kullanıcı menüsü aracılığıyla kullanılabilir.
Kabul edilen değerler:
PRINTER
(Yazıcı): Ağ ayarları dışındaki tüm yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler. Varsayılanları yüklerken dikkatli olmanız gerekir. Elle yapılan ayarların hepsini tekrar yüklemek zorunda kalacaksınız.
NETWORK
(Ağ): Yazıcının kablolu veya kablosuz yazdırma sunucusunu yeniden başlatır. Kablosuz bir yazdırma sunucusu ile yazıcı kablosuz ağınızla da yeniden ilişkilendirecektir.
LAST SAVED
(Son Kaydedilen): En son kalıcı kaydetmedeki ayarları yükler.
NO MOTION
(HAREKET YOK): Yazıcıya medyayı hareket ettirmemesini söyler. Web'in düzgün yerleştirildiğinden manuel olarak emin olmalı ya da sonraki web'i (etiket boşluğu) konumlamak için
FEED
(BESLE) düğmesine basmalısınız
SHORT CAL
(KISA KALİBRASYON): Sensör kazancını ayarlamadan medya ve web eşiklerini ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
İlgili ZPL komutları:
PRINTER (YAZICI):
^JUF
NETWORK (AĞ):
^JUN
LAST SAVED (SON KAYDEDİLEN):
^JUR
Kontrol paneli tuşları:
PRINTER (YAZICI): Yazıcı parametrelerini fabrika değerlerine sıfırlamak için açılış sırasında
FEED
(BESLE) +
PAUSE
(DURAKLAT) düğmelerini basılı tutun.
Yazıcı web sayfası:
PRINTER (YAZICI):
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Restore Default Configuration (Varsayılan Yapılandırmayı Geri Yükle)
NETWORK (AĞ):
Print Server Settings (Yazdırma Sunucusu Ayarları)
Reset Print Server (Yazdırma Sunucusunu Sıfırla)
LAST SAVED (SON KAYDEDİLEN):
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Restore Saved Configuration (Kayıtlı Yapılandırmayı Geri Yükle)