Print (Yazdır) Sensors (Sensörler) Label Sensor (Etiket Sensörü)
Print (Yazdır) Sensors (Sensörler) Label Sensor (Etiket Sensörü)
View content for :
Product:

Print (Yazdır)
Sensors (Sensörler)
Label Sensor (Etiket Sensörü)

Etiket sensörünün hassasiyetini ayarlayın.
Bu değer, sensör kalibrasyonu sırasında ayarlanır. Zebra Teknik Desteği ya da yetkili bir servis teknisyeni tarafından aksi belirtilmedikçe bu ayarları değiştirmeyin.
Kabul edilen değerler:
0 ila 255
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.label_sensor
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)