Kablolu Bağlantı Seçeneklerini ve Güç Arızası Kurtarma Modunu Yapılandırma
Kablolu Bağlantı Seçeneklerini ve Güç Arızası Kurtarma Modunu Yapılandırma
View content for :
Product:

Kablolu Bağlantı Seçeneklerini ve Güç Arızası Kurtarma Modunu Yapılandırma

Yükseltme, yeniden yapılandırma, yazıcı sorunlarını giderme ve bağlantı seçeneği kartlarındaki Güç Arızası Kurtarma Modunu ayarlama konularında yardımcı olması için bu referansı kullanabilirsiniz.
Yazıcı kafası yazdırma sırasında ısınır. Yazıcı kafasına zarar vermemek ve kişisel yaralanmalardan korunmak için yazıcı kafasına temas etmekten kaçının. Yazıcı kafasına bakım yapmak için sadece temizleme kalemini kullanın.
Kurulum Hazırlığı
: Bu prosedür için herhangi bir alete gerek yoktur.
  • DC güç fişini yazıcının arkasından çıkarın.
  • Hem kendinizi hem de yazıcıyı korumak için tüm arabirim kablolarını ve USB cihazlarını çıkarın.
  • Bu, kazaları engellemeye yardımcı olarak hem sizi hem de yazıcıyı hasarlardan korur.

Bağlantı Modülü Kartına veya Boş Yuvaya Erişme

Parmak ucunuzla kapağın üstüne bastırarak modül erişim kapağını açın. Bu, mandalı açar. Kapağı aşağı ve yazıcıdan dışarıya doğru çekin.
Yazıcının arka kablolu bağlantı kapağının çıkarılmasını gösterir.

Bağlantı Modülü Kartını Çıkarma

Modül kartlarının kenarında, kartı dışarı çekerken kullanabileceğiniz bir delik bulunur. Kartı çıkarmak için parmaklarınızı, bağlı bir kablo konektörü gövdesi veya sivri uçlu bir nesne kullanın.
Yazıcının arka kablolu bağlantı kapağının çıkarılmasını gösterir.
Seri Portu Modülünde kartı çıkarmak için kartın parmak, kalem benzeri bir nesne veya küçük düz uçlu bir tornavida ile çekilmesi gerekir.
Yazıcının arka kablolu bağlantı kapağının çıkarılmasını gösterir.

Güç Arızası Kurtarma Modu Jumper'ını Ayarlama

Güç Arızası Kurtarma Modu, yalnızca bir Yazıcı Bağlantı Modülü takılı yazıcılarda bulunur.
Yazıcı Bağlantı Modülleri, KAPALI olarak ayarlanmış bir Güç Arızası Kurtarma jumper'ına sahiptir. Jumper AÇIK olarak ayarlanmışken yazıcı etkin (AÇIK) bir AC güç kaynağına takıldığında otomatik olarak Güç AÇIK hale gelir.
AUTO (Otomatik) (Güç Arızası Kurtarma Modu) jumper'ını KAPALI konumdan AÇIK konuma getirin.
Yazıcıdaki açma sıfırlama jumper konumunu gösterir.
1: Varsayılan: Güç Arızası Kurtarma Modu KAPALI
2: Güç Arızası Kurtarma Modu AÇIK

Bağlantı Modülü Kartını Takma

Kartın erişim kapısı iç kenarını geçeceği şekilde devre kartını yavaş fakat sıkıca itin.
Yazıcı gücünün çıkarılmasını gösterir.

Bağlantı Modülü Kapağını Takma

Kapağın altını modül erişim açıklığının alt kenarı ile hizalayın. Kapağı yukarı çevirin ve kapatarak yerine oturtun. Kilitleme tırnakları, takılan modül kartının altındaki tabana kancayla takılır.
Yazıcı gücünün çıkarılmasını gösterir.