Kéo dài tuổi thọ pin
Kéo dài tuổi thọ pin

Kéo dài tuổi thọ pin

  • Không bao giờ để pin tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ trên 40°C (104°F) khi sạc.
  • Luôn sử dụng bộ sạc Zebra được thiết kế riêng cho pin Lithium‑Ion. Bất kỳ loại bộ sạc nào khác đều có thể làm hỏng pin.
  • Sử dụng đúng loại giấy in cho yêu cầu in ấn của bạn. Người bán lại do Zebra ủy quyền có thể giúp bạn xác định loại giấy in tối ưu cho ứng dụng của bạn.
  • Cân nhắc sử dụng nhãn in sẵn nếu bạn in cùng một văn bản hoặc hình ảnh trên mọi nhãn.
  • Chọn đúng độ tối và tốc độ in cho loại giấy của bạn.
  • Sử dụng giao thức giao tiếp phần mềm (XON/XOFF) bất cứ khi nào có thể.
  • Tháo pin nếu không sử dụng máy in từ một ngày trở lên và bạn không thực hiện sạc bảo trì.
  • Cân nhắc việc mua thêm pin.
  • Hãy nhớ rằng bất kỳ pin sạc nào cũng sẽ bị chai pin theo thời gian. Bạn chỉ có thể sạc lại pin đó với số lần hữu hạn trước khi phải thay thế. Luôn thải bỏ pin đúng cách. Tham khảo Thải bỏ pin và sản phẩm để biết thêm thông tin về thải bỏ pin.