An toàn pin
An toàn pin

An toàn pin

Phần này cung cấp thông tin quan trọng về an toàn pin.
Tránh vô tình làm đoản mạch pin bất kỳ. Để các cực của pin tiếp xúc với vật liệu dẫn điện sẽ làm đoản mạch có thể gây bỏng và các thương tích khác hoặc hỏa hoạn.
Luôn thải bỏ pin đã qua sử dụng đúng cách. Tham khảo Thải bỏ pin và sản phẩm để biết thêm thông tin về tái chế pin.
Việc sử dụng bất kỳ bộ sạc nào không được Zebra phê duyệt là dành riêng cho pin của Zebra có thể làm hỏng bộ pin hoặc máy in và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.
Không đốt, tháo rời, làm đoản mạch pin hoặc để pin tiếp xúc với nhiệt độ trên 65°C (149°F).