Thêm máy in thông qua Zebra Setup Utilities
Thêm máy in thông qua Zebra Setup Utilities

Thêm máy in thông qua Zebra Setup Utilities

Nếu muốn, bạn có thể sử dụng Zebra Setup Utilities để thêm máy in vào Windows bằng quy trình này sau khi cài đặt trình điều khiển.
 1. Nếu cần, hãy cài đặt chương trình Zebra Setup Utilities.
  1. Truy cập zebra.com/setup và tải về Zebra Setup Utilities cho Windows.
  2. Chạy tập tin
   zsu-xxxxxxx.exe
   mà bạn đã tải xuống.
  3. Làm theo lời nhắc trong InstallAware Wizard.
  4. Trên màn hình cuối cùng của trình hướng dẫn, hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh
   Run Zebra Setup Utilities now
   (Chạy Tiện ích thiết lập Zebra ngay bây giờ) rồi nhấp
   Finish
   (Hoàn tất).
  5. Làm theo lời nhắc trong System Prepare Wizard.
 2. Nếu cần, hãy mở chương trình
  Zebra Setup Utilities
  .
 3. Nhấp
  Install New Printer
  (Cài đặt máy in mới).
  Trình hướng dẫn trình điều khiển máy in xuất hiện.
 4. Nhấp
  Next
  (Tiếp theo).
  Bạn được nhắc chọn tùy chọn cài đặt.
 5. Nhấp
  Install Printer
  (Cài đặt máy in).
  Bạn sẽ được nhắc chọn loại máy in. Loại kiểu máy nằm ở trên cùng máy in bên cạnh thanh xé hoặc trên nhãn bộ phận nằm bên dưới máy in.
 6. Nhấp
  Next
  (Tiếp theo).
  Bạn được thông báo rằng máy in đã được cài đặt.
 7. Nhấp
  Add new printer
  (Thêm máy in mới).
  Bạn sẽ được nhắc nhập tên máy in, cổng mà máy in sẽ được kết nối và ngôn ngữ hiển thị của máy in. Nhấp
  USB001
  .
 8. Nhấp
  Next
  (Tiếp theo).
  Bạn được nhắc khởi chạy trình hướng dẫn thiết lập khác.
 9. Chọn các tùy chọn mong muốn, sau đó nhấp
  Finish
  (Hoàn tất).
  Trình điều khiển máy in được cài đặt. Nếu bạn được nhắc rằng các chương trình khác có thể bị ảnh hưởng, hãy nhấp vào tùy chọn thích hợp để tiếp tục.