Giao tiếp tầm gần (NFC)
Giao tiếp tầm gần (NFC)

Giao tiếp tầm gần (NFC)

Máy in hỗ trợ một thẻ NFC thụ động tuân thủ định dạng Thẻ chuẩn Android. Thẻ NFC được lập trình sẵn khi xuất xưởng và hỗ trợ ghép đôi Bluetooth để cho phép máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc máy tính di động tự động ghép đôi với máy in qua kết nối Bluetooth (trong giới hạn của cấu hình bảo mật đang dùng).
Thẻ NFC cũng hỗ trợ khởi chạy ứng dụng, nhờ đó, một ứng dụng do Zebra hoặc bên thứ ba phát triển sẽ khởi chạy trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính di động hỗ trợ NFC. Tương tự, thẻ NFC cho phép khởi chạy trang hỗ trợ trên web qua máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc máy tính di động. Xem Sử dụng Giao tiếp tầm gần (NFC).
Chạm biểu tượng Zebra Print Touch bằng thiết bị di động hỗ trợ NFC sẽ cung cấp quyền truy cập tức thì vào thông tin cụ thể của máy in. Để biết thêm thông tin về các sản phẩm Zebra và NFC, hãy truy cập zebra.com/nfc. Ngoài ra, bạn có thể ghép đôi ứng dụng qua NFC. Xem SDK đa nền tảng liên kết OS để biết thêm thông tin.