Bộ sạc pin 1 khe
Bộ sạc pin 1 khe

Bộ sạc pin 1 khe

Bộ sạc pin 1 khe sạc mỗi lần một pin và có đèn LED sáng màu đỏ liên tục khi sạc và sáng màu xanh lá liên tục khi pin được sạc đầy.
  1. Cắm bộ chuyển đổi AC sang USB vào ổ cắm trên tường, sau đó cắm cáp USB vào bộ chuyển đổi.
  2. Cắm cáp USB vào cổng ở mặt sau của bộ sạc.
  3. Xoay bộ pin và lắp bộ pin vào ngăn để pin. Xoay pin vào ngăn để pin cho đến khi pin khớp vào vị trí và nằm ngang trong bộ sạc.
    Đèn LED trên bộ sạc sẽ sáng màu đỏ liên tục trong khi sạc và sáng màu xanh lá liên tục để cho biết pin đã được sạc đầy.
    1
    ĐÈN LED